Spoločenstvo vlastníkov 2x4 b.j. na Dlhej ul. Stakčín